ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY TR14 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY TR14 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
         โรงแรม Fuji san Resort Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - เมืองคามาคุระ - วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ - อิออนมอลล์
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_TR00012
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
509

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR868 ขากลับ TR869

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 8,900 Scoot Air
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 8,900 Scoot Air
booking 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 8,900 Scoot Air
booking 05 - 09 ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 8,900 Scoot Air
booking 06 - 10 ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 8,900 Scoot Air
booking 07 - 11 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 12 - 16 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 13 - 17 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 14 - 18 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 19 - 23 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 20 - 24 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 21 - 25 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 8,900 Scoot Air
booking 26 - 30 ธ.ค.61 35,888 35,888 35,888 0 8,900 Scoot Air
booking 27 - 31 ธ.ค.61 35,888 35,888 35,888 0 8,900 Scoot Air
booking 28 ธ.ค. - 01 ม.ค.62 39,888 39,888 39,888 0 8,900 Scoot Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
 -/L/D 
  โรงแรม Fuji san Resort Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
 B/L/-
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - เมืองคามาคุระ - วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ - อิออนมอลล์
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
 B/-/-