ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด TR13 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด TR13 5วัน 3คืน บิน TR_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต  
                Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
          โรงแรม Fuji san Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - เมืองคามาคุระ - วัดโตคุอิน - พระใหญ่แห่งคามาคุระ - อิออนมอลล์
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
 
 

รหัสทัวร์:
JP_TR00011
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
939

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR868 ขากลับ TR869

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 Scoot Air
booking 28 ก.ย. - 02 ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,900 Scoot Air
booking 03 - 07 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 04 - 08 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 05 - 09 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 10 - 14 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 11 - 15 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 12 - 16 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 17 - 21 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 18 - 22 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 19 - 23 ต.ค.61 29,888 29,888 29,888 0 7,900 Scoot Air
booking 24 - 28 ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 0 7,900 Scoot Air
booking 25 - 29 ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 0 7,900 Scoot Air
booking 26 - 30 ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 0 7,900 Scoot Air
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 01 - 05 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 02 - 06 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 07 - 11 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 08 - 12 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 09 - 13 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 14 - 18 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 15 - 19 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 16 - 20 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 21 - 25 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 22 - 26 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 23 - 27 พ.ย.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,900 Scoot Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 B/L/D 
  โรงแรม Fuji san Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ
 B/L/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า - เมืองคามาคุระ - วัดโตคุอิน - พระใหญ่แห่งคามาคุระ - อิออนมอลล์
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ