ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2 XJ58 4วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 2 XJ58 4วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น
          โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - เมืองนาริตะ  
                ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

รหัสทัวร์:
JP_XJ00024
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
459

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ602 ขากลับ XJ603

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 01 - 04 มิ.ย.61 16,888 16,888 16,888 0 7,900 AirAsia X
booking 02 - 05 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 06 - 09 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 08 - 11 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 10 - 13 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 14 - 17 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 15 - 18 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 16 - 19 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 17 - 20 มิ.ย.61 16,888 16,888 16,888 0 7,900 AirAsia X
booking 19 - 22 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 21 - 24 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 22 - 25 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 24 - 27 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 25 - 28 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 26 - 29 มิ.ย.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 29 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 18,888 18,888 18,888 0 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น
 -/-/D 
  โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ  - เมืองนาริตะ  - ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ