ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER ซุปตาร์ มหาชน XJ57 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER ซุปตาร์ มหาชน XJ57 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น
          โรงแรม FUJISAN RESORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 
               โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
         โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00023
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
444

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10 - 14 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 0 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 0 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - แช่ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม FUJISAN RESORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้
 B/-/-
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ