ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3 คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5วัน 3 คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 
 
 
วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
                อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา  
          โรงแรม SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND 
                ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )B/L/D 
          โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี 
                ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
          โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก 
                ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
รหัสทัวร์:
KR_LJ00027
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
1,332

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 0 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา
 -/L/D 
  โรงแรม SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
 B/L/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
 B/L/- 
  โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ