ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ XJ53 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ XJ53 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
          โรงแรม FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET
          โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00022
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
512

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 0 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 0 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 29 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ก.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,900 AirAsia X
booking 27 - 31 ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,900 AirAsia X
booking 29 ก.ค.61 - 02 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,900 AirAsia X
booking 31 ก.ค.61 - 04 ส.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ส.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ส.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ส.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ส.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 0 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 27 - 31 ส.ค.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 31 ส.ค. - 04 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 0 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ก.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค.61 21,888 21,888 21,888 0 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 -/L/D 
  โรงแรม FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET
 B/L/- 
  โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ