ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สุกี้แห้ง XJ54 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สุกี้แห้ง XJ54 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ  – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น
          โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
          โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ
          โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

รหัสทัวร์:
JP_XJ00021
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
457

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 06 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 มิ.ย.61 20,888 20,888 20,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 มิ.ย. - 04 ก.ค.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 ก.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ก.ค. - 01 ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ก.ค. - 03 ส.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ส.ค.61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ส.ค.61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 ส.ค.61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 ส.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ส.ค. - 01 ก.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ส.ค. - 03 ก.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ก.ย.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ  – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
 B/L/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ
 B/-/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ