ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND KANSAI 6วัน 3คืน บิน JL_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND KANSAI 6วัน 3คืน บิน JL_GGTST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
 
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านนินจา – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า 
          โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 เมืองโกเบ –  ไชน่าทาวน์ – ย่านคิดาโนะ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – โกเบ พอร์ตทาวเวอร์
         โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 EXPOCITY ช้อปปิ้ง – ชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง
          โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ช้อปปิ้งริงกุเอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ

วันที่ 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
รหัสทัวร์:
JP_JL00008
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
532

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป JL 728 ขากลับ JL 727

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 10 มิ.ย.61 38,900 35,900 32,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 19 - 24 มิ.ย.61 38,900 35,900 32,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 03 - 08 ก.ค.61 38,900 35,900 32,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 17 - 22 ก.ค.61 38,900 35,900 32,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 24 - 29 ก.ค.61 40,900 37,900 34,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 07 - 12 ส.ค.61 40,900 37,900 34,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 04 - 09 ก.ย.61 39,900 36,900 33,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 11 - 16 ก.ย.61 39,900 36,900 33,900 0 8,900 Japan Airlines
booking 25 - 30 ก.ย.61 39,900 36,900 33,900 0 8,900 Japan Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านนินจา – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า 
 -/L/D 
  โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองโกเบ –  ไชน่าทาวน์ – ย่านคิดาโนะ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – โกเบ พอร์ตทาวเวอร์
 B/-/-
  โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  EXPOCITY ช้อปปิ้ง – ชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง
 B/-/-
  โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ช้อปปิ้งริงกุเอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ
 B/-/-
 

 

วันที่ 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ