ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SUMMER 6วัน 4คืน บิน TG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SUMMER 6วัน 4คืน บิน TG_GGTST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ– ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
          โรงแรม NAGOYA SAKAE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 
                หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซ็น
          โรงแรม MOTOSU VIEW  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ /พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
         โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์
          โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00074
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
346

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 622 ขากลับ TG 677

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 10 มิ.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 08 - 13 มิ.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 12 - 17 มิ.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 19 - 24 มิ.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 26 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 29 มิ.ย. - 04 ก.ค.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 10 - 15 ก.ค.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 26 - 31 ก.ค.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 07 - 12 ส.ค.61 49,900 46,900 43,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 10 - 15 ส.ค.61 49,900 46,900 43,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 04 - 09 ก.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 11 - 16 ก.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 25 - 30 ก.ย.61 48,900 45,900 42,900 9,000 8,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ– ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 -/L/D 
  โรงแรม NAGOYA SAKAE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซ็น
 B/L/D 
  โรงแรม MOTOSU VIEW  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ /พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
 B/L/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์
 B/-/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6 วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ