ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER LAVENDER 5วัน 3 คืน บิน TG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER LAVENDER 5วัน 3 คืน บิน TG_GGTST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ  – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น
         โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
          โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 
          โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

รหัสทัวร์:
JP_TG00073
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
591

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 642 ขากลับ TG 677

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 08 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 22 มิ.ย. 61 - 26 ก.ค. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 27 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 38,900 35,900 32,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 11 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 40,900 37,900 34,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 40,900 37,900 34,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 42,900 39,900 36,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 08 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 42,900 39,900 36,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 11 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 42,900 39,900 36,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 05 ก.ย. 61 - 09 ก.ย. 61 41,900 38,900 35,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 41,900 38,900 35,900 9,000 8,900 Thai Airway
booking 26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 41,900 38,900 35,900 9,000 8,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ  – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ
 B/L/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ
 B/-/- 
  โรงแรม SHINJUKU LISTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ