ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิบัน VN05_FD 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิบัน VN05_FD 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
                โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 2 ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
                โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
                โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

 
 
รหัสทัวร์:
VN_FD00009
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
382

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 642 ขากลับ FD 645

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 09 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 13 - 16 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 27 - 30 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 03 - 06 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 10 - 13 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 24 - 27 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 01 - 04 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 08 - 11 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 15 - 18 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 29 ก.ค. - 01 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 05 - 08 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 12 - 15 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 19 - 22 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 26 - 29 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 02 - 05 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 09 - 12 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 16 - 19 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 23 - 26 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 30 ก.ย. - 03 ต.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
 B/L/D 
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
 B/L/D
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 B/L/D
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ