ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุยเน่ ดาลัด VN03_DD 4วัน 3คืน บิน DD_BNST

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุยเน่ ดาลัด VN03_DD 4วัน 3คืน บิน DD_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
          โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 2 โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
          โรงแรม TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
          โรงแรม VIETSOVPETRO HOTELหรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_DD00002
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
348

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป DD 3210 ขากลับ DD 3219

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18 - 21 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 19 - 22 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 25 - 28 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 26 - 29 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 02 - 05 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 08 - 11 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 09 - 12 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 15 - 18 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 16 - 19 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 22 - 25 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 23 - 26 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 29 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 06 - 09 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 07 - 10 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 13 - 16 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 14 - 17 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 20 - 23 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 21 - 24 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 26 - 29 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Nok Air
booking 27 - 30 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Nok Air
booking 28 - 31 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 03 - 06 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 04 - 07 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 09 - 12 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 10 - 13 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Nok Air
booking 11 - 14 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 17 - 20 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 18 - 21 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 24 - 27 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 25 - 28 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air
booking 31 ส.ค. - 03 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Nok Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
 -/L/D 
  โรงแรม HOANG PHU GIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
 B/L/D
  โรงแรม TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
 B/L/D
  โรงแรม VIETSOVPETRO HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
 B/L/-