ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม โปรถูกใจ ฮานอย ซาปา VN006_VJ 4วัน 3คืน บิน VJ_BNST

ทัวร์เวียดนาม โปรถูกใจ ฮานอย ซาปา VN006_VJ 4วัน 3คืน บิน VJ_BNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
         โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่  2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
          โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน -  ฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน 
                ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
          โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 ฮานอย  - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00006
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
512

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VJ902 ขากลับ VJ901

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 06 พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 10 - 13 พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 17 - 20 พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 24 - 27 พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 26 - 29 พ.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 07 - 10 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 14 - 17 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 21 - 24 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 05 - 08 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 12 - 15 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 19 - 22 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 26 - 29 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 02 - 05 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 09 - 12 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 10 - 13 ส.ค.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 23 - 26 ส.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 30 ส.ค. - 02 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 06 - 09 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 13 - 16 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air
booking 20 - 23 ก.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 -/-/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
 B/L/D
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน -  ฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
 B/L/D
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ฮานอย  - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ