ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A Tokyo Osaka TR85 5วัน 3คืน บิน TR_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A Tokyo Osaka TR85 5วัน 3คืน บิน TR_ITCST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ - จังหวัดยามานาชิ - โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
         โรงแรม Itoen Hotel Asama no yu หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 มัตสึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
                โอกากิ/นาโกย่า
          โรงแรม Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท
           โรงแรม N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า - โดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ - ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

รหัสทัวร์:
JP_XW00003
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
487

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW102 ขากลับ TR867

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 08 มิ.ย.61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 11 - 15 มิ.ย.61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 18 - 22 มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 25 - 29 มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 02 - 06 ก.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 09 - 13 ก.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 16 - 20 ก.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 23 - 27 ก.ค.61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 30 ก.ค. - 03 ส.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 06 - 10 ส.ค.61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 13 - 17 ส.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 20 - 24 ส.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 27 - 31 ส.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 03 - 07 ก.ย.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 10 - 14 ก.ย.61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 17 - 21 ก.ย.61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 24 - 28 ก.ย.61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 01 - 05 ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 08 - 12 ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 15 - 19 ต.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,000 8,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ท่าอากาศยานนาริตะ - จังหวัดยามานาชิ - โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม Itoen Hotel Asama no yu หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  มัตสึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ/นาโกย่า
 B/L/D 
  โรงแรม Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท
 B/L/D 
  โรงแรม N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ปราสาทโอซาก้า - โดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ - ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ