ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน บิน XJ_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น LAVENDER IN HOKKAIDO  6วัน 4คืน บิน XJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
                สวนโอโดริ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์ - พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดและอาหารนานาชาติ   
          โรงแรม T-MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า - ห้างอิออนทาวน์ 
          โรงแรม ASAHIKAWA TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 เมืองบิเอะ - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - โรงงานชีสฟูราโน่ 
                ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
          โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 5 เมืองซัปโปโร - อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) 
          โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00020
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
784

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ620 ขากลับ XJ 621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 11 ก.ค.61 39,900 39,900 38,900 0 13,000 AirAsia X
booking 20 - 25 ก.ค.61 39,900 39,900 38,900 0 13,000 AirAsia X
booking 27 ก.ค. - 01 ส.ค.61 39,900 39,900 38,900 0 13,000 AirAsia X
booking 28 ก.ค. - 02 ส.ค.61 39,900 39,900 38,900 0 13,000 AirAsia X
booking 31 ส.ค. - 05 ก.ย.61 38,900 38,900 37,900 0 13,000 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาโบราณ พิพิธภัณฑ์ซัปโปโรเบียร์ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า บ่อน้ำสีฟ้า ห้างอิออนทาวน์ เมืองบิเอะ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ เมืองฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ โรงงานชีสฟูราโน่ ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์ - พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดและอาหารนานาชาติ  
 -/-/D 
  โรงแรม T-MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า - ห้างอิออนทาวน์ 
 B/L/- 
  โรงแรม ASAHIKAWA TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองบิเอะ - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - โรงงานชีสฟูราโน่ - ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
 B/L/- 
  โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  เมืองซัปโปโร - อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ)
 B/-/- 
  โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ