ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ VN06_FD 4วัน 3คืน FD_BNST

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงก์ VN06_FD 4วัน 3คืน FD_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
          โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
          โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
          โรงแรม NEWSTAR HALONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_FD00008
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
417

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD645 ขากลับ FD645

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 08 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 12 - 15 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 19 - 22 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 09 - 12 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 16 - 19 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 07 - 10 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 14 - 17 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 21 - 24 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 28 - 31 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 04 - 07 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 11 - 14 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Air Asia
booking 18 - 21 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia
booking 25 - 28 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
 B/L/D 
 โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
 B/L/D 
  โรงแรม NEWSTAR HALONG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
 B/L/D 


 

 

ทัวร์ในประเทศ