ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Chill & Save Tokyo Fuji XJ83 4วัน 3คืน บิน XJ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Chill & Save Tokyo Fuji XJ83 4วัน 3คืน บิน XJ_ITCST
-โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn 
-ภูเขาไฟฟูจิสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร
-สวนโออิชิ ปาร์ค (Oi  shi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ(Lake Kawaguchiko) ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิว  ทัศน์
-วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอาง
-วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00019
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
516

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ602 ขากลับ XJ603

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 04 มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 0 7,500 AirAsia X
booking 07 - 10 มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 0 7,500 AirAsia X
booking 08 - 11 มิ.ย.61 19,888 19,888 19,888 0 7,500 AirAsia X
booking 14 - 17 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 0 7,500 AirAsia X
booking 21 - 24 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 05 - 08 ก.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 12 - 15 ก.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 19 - 22 ก.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 27 - 30 ก.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,500 AirAsia X
booking 02 - 05 ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 16 - 19 ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 23 - 26 ส.ค.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 30 ส.ค. - 02 ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 06 - 09 ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 13 - 16 ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 20 - 23 ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 27 - 30 ก.ย.61 22,888 22,888 22,888 0 7,500 AirAsia X
booking 05 - 08 ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,500 AirAsia X
booking 06 - 09 ต.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,500 AirAsia X
booking 13 - 16 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,500 AirAsia X
booking 16 - 19 ต.ค.61 24,888 24,888 24,888 0 7,500 AirAsia X
booking 19 - 22 ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 0 7,500 AirAsia X
booking 20 - 23 ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 0 7,500 AirAsia X
booking 24 - 27 ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 0 7,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม Route Inn Kawagujiko /Fuji Garden Hotel/Alexander Yamanakago หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - สวนโออิชิ ปาร์ค - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ 
 -/-/D 
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 B/L/-
  โรงแรม The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 วัดนาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ