ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ PHOEK2HKGDIS 3วัน 2คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ PHOEK2HKGDIS 3วัน 2คืน บิน EK_PHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL
        NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL 
                   หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - เทพเจ้าหวังต้าเซียน 
                   ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_EK00032
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
273

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-03 มิ.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 08-10 มิ.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 15-17 มิ.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 22-24 มิ.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 06-08 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 07-09 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 13-15 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 14-16 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 20-22 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 21-23 ก.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 28-30 ก.ค.61 21,900 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 03-05 ส.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 04-06 ส.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 10-12 ส.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 12-14 ส.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 24-26 ส.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 31 ส.ค. - 02 ก.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 07-09 ก.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 14-16 ก.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 21-23 ก.ย.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 05-07 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 11-13 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 12-14 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 14-16 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 19-21 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 20-22 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 21-23 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 22-24 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 26-28 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 27-29 ต.ค.61 20,900 19,900 18,900 0 7,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 -/-/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 B/L/- 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - เทพเจ้าหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 B/L/-