ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ GT-CTU MU03 4วัน 3คืน บิน MU_SBTST

ทัวร์จีน เฉิงตู  หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ GT-CTU MU03 4วัน 3คืน บิน MU_SBTST
-เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ
-วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ สร้างขึ้นในสมัยหมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง้อไบ๊ 
-เมืองเฉิงตู   มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์:
CN_MU00003
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
China Eastern
เข้าชม:
1,022

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป MU5036 ขากลับ MU5035

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,000 China Eastern
booking 26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,000 China Eastern
booking 07 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,000 China Eastern
booking 21 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,000 China Eastern


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
 -/-/-
  โรงแรม ACME  HOTEL OR SAME หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊(ไม่ขึ้นยอดเขา)-วัดเป้ากว๋อ
 B/L/D 
  โรงแรม GARDEN CITY HOTEL OR SAME หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซุนซีลู่
 B/L/- 
  โรงแรม ACME HOTE LOR SAME  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ