ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี Enjoy & Funny On May-Sep 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี Enjoy & Funny On May-Sep 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) (-/-/- )
 
วันที่ 2      อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL - ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ(แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) 
                สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE 
          โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! - กรุงโซล 
          โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )
                ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี - ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 
                อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ 
          โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส 
                ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ ( B/L/- )
รหัสทัวร์:
KR_LJ00025
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
1,574

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ 002 ขากลับ LJ 001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 พ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 พ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 พ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 28 พ.ค. - 01 มิ.ย 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 29 พ.ค. - 02 มิ.ย 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 31 พ.ค. - 04 มิ.ย 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 มิ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ส.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ส.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,900 0 5,000 Jin Air
booking 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ก.ย. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.ย. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2   อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL - ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ(แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) - สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
 -/L/D 
  โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! - กรุงโซล 
 B/L/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี - ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ
 B/L/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

ทัวร์ในประเทศ