ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ XJ37 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ XJ37 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 
                แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
                โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิบารากิ - สวนไคราคุเอน 
                พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET
          โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel  หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ  - อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00009
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
517

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09 - 13 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 พ.ค. - 04 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 มิ.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 มิ.ย.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
 -/L/D 
  โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET
 B/L/- 
  โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองซาวาระ  - อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ