ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7วัน 4คืน บินTG_GJ_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 7วัน 4คืน บินTG_GJ_ST
- ชมปราสาทโอซาก้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร 
- วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี 
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995
- ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ
- อาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆทีเรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
- นั่ง กระเช้าชินโฮตากะ จะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ 
- ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
- ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
- พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องดนตรีอัตโนมัติ ซึ่งภายในห้องโถงหลักมีกล่องดนตรีโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ 
- อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ แหล่งรวมห้างร้านยังเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ 
- วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) 
- โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิว  ทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์ของเมืองโตเกียว
- ช้อปปิ้งต่อ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชม และซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รหัสทัวร์:
JP_TG00071
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
404

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป : TG 622 ขากลับ : TG 661

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11-17 เม.ย. 61 65,900 62,900 59,900 59,900 7,900 Thai Airway
booking 12-18 เม.ย. 61 65,900 62,900 59,900 59,900 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

คันไซ ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ วัดน้ำใส หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าทาคายามา ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ โชกุนตระกูลโตกุกาว่า สมัยเอโดะ เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ออนเซ็น กระเช้าชินโฮตากะ เขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส พิพิธภัณฑ์ที่เครื่องดนตรีอัตโนมัติ ปิ้งชินจุกุ วัดอาซากุซะ คันนอน วัดเซนโซจิ Kaminarimon ประตูเทพเจ้าสายฟ้า โอไดบะ โตเกียวเบย์ สะพานเรนโบว์ โตเกียว โอซาก้า มิตซุยเอ้าท์เล็ต tokyo osaka


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ 
 -/-/- 
  โรงแรม  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ
 -/L/D 
  โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  หมู่บ้านชิราคาวาโก - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น
 B/L/D 
  โรงแรม OKADA RYOKAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  กระเช้าชินโฮตากะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
 B/L/D 
  โรงแรม KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส - ชินจูกุ
 B/L/- 
  โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  วัดอาซะกุสะ - โอไดบะ - มิตชุย เอ้าท์เล็ต - สนามบินฮาเนดะ
 B/L/- 
 

 

วันที่ 7  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

ทัวร์ในประเทศ