ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ JL69 5วัน 3คืน_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ JL69 5วัน 3คืน_ITCST
-คามิโคจิ (Kamikochi) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
-ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) เป็น 1ใน12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
-เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ 
-เขื่อนคุโรเบะซึ่งเปนเขื่อนกั้นนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ 
-กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL)สูงกว่าสิบเมตร ยามเปิดเส้นทางนับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงาม 
-ยอดเขาทาเทยาม่า ที่มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังป็นหนึ่งในสามภูเขาศักด์สิทธ์ตามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแต่สมัยโบราณ
-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก
-ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ 
-หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี
-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ใจกลางเมืองนาโกย่า ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งในอุดมคติ สนุกสนานไปกับการซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรูหราหรือสินค้าท้องถิ่น 

รหัสทัวร์:
JP_JL00004
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
1,685

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป JL738 ขากลับ JL727

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 - 23 พ.ค.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 20 - 24 พ.ค.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 21 - 25 พ.ค.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 01 - 05 มิ.ย.61 39,900 39,900 39,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 02 - 06 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 03 - 07 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 04 - 08 มิ.ย.61 35,900 35,900 35,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 09 - 13 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 10 - 14 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 11 - 15 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 16 - 20 มิ.ย.61 36,900 36,900 36,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 18 - 22 มิ.ย.61 35,900 35,900 35,900 9,000 8,500 Japan Airlines
booking 19 - 23 มิ.ย.61 37,900 37,900 37,900 9,000 8,500 Japan Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาโกย่า - คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้
 -/L/D 
  โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN  MATSUMOTO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เจแปนแอลป์เส้นทางทาเทยามะ คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ- เมืองโทยาม่า
 B/L/D
  โรงแรม APA TOYAMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ออนเซ็น 
 B/L/-
  โรงแรม NAGOYA CROWN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ