ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์รัสเซีย Beautiful Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส TG91 5วัน 3คืน บินTG_ICTST

ทัวร์รัสเซีย Beautiful Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส TG91 5วัน 3คืน บินTG_ICTST
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil s Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) 
รหัสทัวร์:
RU_TG00005
ประเทศ:
รัสเซีย
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
325

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป : TG974 ขากลับ : TG975

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09-13 พ.ค. 61 39,900 39,900 15,000 15,000 5,000 Thai Airway
booking 23-27 พ.ค. 61 39,900 39,900 15,000 15,000 5,000 Thai Airway
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61 39,900 39,900 15,000 15,000 5,000 Thai Airway
booking 06-11 มิ.ย. 61 39,900 39,900 15,000 15,000 5,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

สนามบินโดโมเดโดโว Domodedovo มอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย Russia ล่องเรือแม่น้ำ Moskva Moscow พระราชวังเครมลิน Grand Kremlin Palace ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ The Kremlin Armory จัตุรัสแดง Red Square วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil s Cathedral กษัตริย์อีวานจอมโหด Ivan the Terrible หอนาฬิกาซาวิเออร์ GUM Department store ถนนอารบัต Arbat Street ซาร์กอร์ส Zagorsk โบสถ์โฮลีทรินิตี้ Holy Trinity Monastery โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Cathedral บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Chapel Over the Well IZMAILOVO MARKET ตุ๊กตาแม่ลูกดก มาโตรชกาMatryoshka Circus เนินเขาสแปร์โรว์ Sparrow Hills Monumental art วิหารเซนต์ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
 -/-/D 
  โรงแรม Vega Hotel Moscow หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
 B/L/D 
  โรงแรม Vega Hotel Moscow หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET - ชมโชว์ละครสัตว์
 B/L/D 
  โรงแรม Vega Hotel Moscow หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
 B/L/D 
 

 

วันที่ 5  สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-