ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม MMR001DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม MMR001DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
                   เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MM_DD00015
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
303

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป DD4234 ขากลับ DD4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 04 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 07 - 07 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 11 - 11 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 14 - 14 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 18 - 18 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 21 - 21 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 25 - 25 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 28 - 28 มิ.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 05 - 05 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 09 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 12 - 12 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 16 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 19 - 19 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 23 ก.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 06 - 06 ส.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 20 - 20 ส.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 27 - 27 ส.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 03 - 03 ก.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 10 - 10 ก.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 17 - 17 ก.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 24 - 24 ก.ย.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 01 ต.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 08 ต.ค.61 4,999 4,999 4,999 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า


วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง 
 -/L/D 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
 B/-/-