ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน MMR012DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน MMR012DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  โรงแรม Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์
                   เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MM_DD00014
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
397

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป DD4234 ขากลับ DD4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 03 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 มิ.ย.61 10,900 10,900 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 มิ.ย.61 10,900 10,900 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 10,900 10,900 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 11,900 11,900 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 06 - 08 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 07 - 09 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 13 - 15 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 14 - 16 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 20 - 22 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 21 - 23 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 27 - 29 ก.ค.61 9,999 9,999 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 28 - 30 ก.ค.61 9,999 9,999 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 03 - 05 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 04 - 06 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 10 - 12 ส.ค.61 9,999 9,999 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 11 - 13 ส.ค.61 9,999 9,999 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 17 - 19 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 18 - 20 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 24 - 26 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 25 - 27 ส.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 31 ส.ค. - 02 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 03 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 07 - 09 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 14 - 16 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 21 - 23 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 28 - 30 ก.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 -/L/D 
  โรงแรม Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-กรุงเทพฯ
 B/-/-