ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน CX_ST

ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน CX_ST
-ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง 
-กระเช้า NONGPING 360 องศา **** ระยะเวลาในการนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา  
-พระใหญ่โป๋หลิน  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่มากๆๆ หรือ เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก 
-อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั่งแต่ 50% ขึ้นไป มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ 
-A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊ค ว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก 
-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
-นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง 
-รีพัลส์เบย์ หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ก่อร้างประดิษฐานไว้มากมาย 
-วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้รับความศรัทธามากที่สุดในฮ่องกง ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา
-วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้
-ย่านซิมซาจุ๋ย-ถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า 
รหัสทัวร์:
HK_CX00019
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
230

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX616 ขากลับ CX617

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 15 เม.ย.61 26,900 26,900 25,900 0 5,900 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา - อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต - A Symphony of Lights
 -/-/D 
  โรงแรม PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ฮ่องกง - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
 B/-/- 
  โรงแรม  PENTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ - วิคทอเรียพีค (ขาไปนั่งรถไฟพีคแทรม - ขาลงนั่งรถโค้ช) - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน - สนามบิน - กรุงเทพฯ
 B/L/-