ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง PHOEK4HKGMFMNP 4วัน 3คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง PHOEK4HKGMFMNP 4วัน 3คืน บิน EK_PHST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL 
        NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว 
                   กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน - ซิตี้เกท เอาท์เลต
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ 
        NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฮ่องกง - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN 
  โรงแรม GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU 
        TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 มาเก๊า - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
HK_EK00031
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
537

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 05 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 09 - 12 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 16 - 19 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 23 - 26 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 05 - 08 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 12 - 15 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 19 - 22 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 04 - 07 ส.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 18 - 21 ส.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 25 - 28 ส.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 01 - 04 ก.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 08 - 11 ก.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 15 - 18 ก.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 22 - 25 ก.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 04 - 07 ต.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 12 - 15 ต.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 18 - 21 ต.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 27 - 30 ต.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 -/-/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน - ซิตี้เกท เอาท์เลต
 B/L/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮ่องกง - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN
 B/L/D 
  โรงแรม GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU /TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  มาเก๊า - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 B/-/-