ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SAY HI SNOW WALL 5วัน 3คืน บิน JL_CUCST

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SAY HI SNOW WALL 5วัน 3คืน บิน JL_CUCST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า 
 
วันที่ 2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
          โรงแรม Best Western Takayama Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ
          โรงแรม Daiwa Roynet Gifu  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
          โรงแรม Castle Plaza Nagoya หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
JP_JL00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
634

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป JL738 ขากลับ JL737

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17 - 21 เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 6,900 8,900 Japan Airlines
booking 19 - 23 เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 6,900 8,900 Japan Airlines
booking 10 - 14 พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 6,900 8,900 Japan Airlines
booking 23 - 27 พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 6,900 8,900 Japan Airlines
booking 06 - 10 มิ.ย.61 37,900 37,900 37,900 6,900 8,900 Japan Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – นาโกย่า
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
 -/L/D 
  โรงแรม Best Western Takayama Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ
 B/-/D 
  โรงแรม Daiwa Roynet Gifu  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
 B/L/- 
  โรงแรม Castle Plaza Nagoya หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ