ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_SSST
วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 
                โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
          โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
                โตเกียว - อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
          โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ


วันที่ 5 สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00007
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
809

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 24 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 เม.ย.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย. - 01 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 เม.ย. - 02 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 เม.ย. - 03 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ค. - 02 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 B/L/D 
  โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 B/L/-
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ
 B/-/- 

 

วันที่ 5 สนามบิน ดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ