ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho Osaka โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต นารา XJ66 5 วัน 3 คืน บืน XJ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho Osaka โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต นารา XJ66 5 วัน 3 คืน บืน XJ_ITCST
-เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค.ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง)กวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา 
-วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา
-วัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากวัดนี้มีอาคารหลักเป็นสีทองทั้งหลัง และเป็นวัดที่ดังวัดหนึ่งในญี่ปุ่น
-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
-ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ 
-การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉับเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน 
-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
-ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
-หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
-ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
-ย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
รหัสทัวร์:
JP_XJ00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
496

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ612 ขากลับ XJ613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 17 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 22 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 24 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 28 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 01 มี.ค. 61 - 05 มี.ค. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 07 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 08 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 15 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 15 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 17 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 AirAsia X
booking 20 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61 28,900 28,900 28,900 7,000 8,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ
 -/L/D 
  โรงแรม Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  โอกากิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - โอกากิ - ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า 
 B/L/D 
  โรงแรม Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  โอกากิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ห้าง DOTON PLAZA - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
 B/L/D 
  โรงแรม N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ท่าอากาศยาคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/- 
 


ทัวร์ในประเทศ