ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม โปรนี้ดี ที่ดานัง VN08 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนาม โปรนี้ดี ที่ดานัง VN08 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 
          โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
                วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
          โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร 
          โรงแรม New Boutique Hotel Danang หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ 

รหัสทัวร์:
VN_FD00007
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
419

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD636 ขากลับ FD637

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17 - 20 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 24 - 27 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 07 - 10 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 14 - 17 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 05 - 08 ต.ค. 61 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Air Asia
booking 26 - 29 ต.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 02 - 05 พ.ย. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 09 - 12 พ.ย. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 16 - 19 พ.ย. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 01 - 04 ธ .ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 02 - 05 ธ.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Air Asia
booking 22 - 25 ธ.ค. 61 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 
 -/-/D 
  โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
 B/L/D 
  โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร 
 B/L/D 
  โรงแรม New Boutique Hotel Danang หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ 
 B/-/-