ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน VN_08 4วัน 3คืน บิน PG_BNST

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน VN_08 4วัน 3คืน บิน PG_BNST
-เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง 
-พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์
-ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป
-เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก  
-เมืองโบราณฮอยอัน เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ
-หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village
-วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น 
- Old House of Tan Sky บ้านโบราณซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร
-สวนสนุก The Fantasy Park เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ
-สะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม
-ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
รหัสทัวร์:
VN_PG00002
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
614

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG947 ขากลับ PG948

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 06 - 09 ก.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13 - 16 ก.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 20 - 23 ก.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 27 - 30 ก.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 04 - 07 ต.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 - 15 ต.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 19 - 22 ต.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 - 24 ต.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 - 29 ต.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 01 - 04 พ.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08 - 11 พ.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 15 - 18 พ.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 22 - 25 พ.ย. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 - 02 ธ.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07 - 10 ธ.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08 - 11 ธ.ค. 61 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 14 - 17 ธ.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 20 - 23 ธ.ค. 61 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 
 -/-/D 
  โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
 B/L/D 
  โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร 
 B/L/D 
  โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
 B/-/ -