ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง VN_07 5วัน 4คืน บิน SL_BNST

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง VN_07 5วัน 4คืน บิน SL_BNST
-กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
-เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก
-Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงาม
-Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
-ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
-ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามาเมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
-ยอดเขาฟานซีปันสูง3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีนนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” 
-ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
-สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
-วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
-ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก 
รหัสทัวร์:
VN_SL00003
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
772

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL180 ขากลับ SL185

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 17 มิ.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 20 - 24 มิ.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 04 - 08 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 11 - 15 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 18 - 22 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 25 - 29 ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 01 - 05 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 08 - 12 ส.ค.61 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 15 - 19 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 22 - 26 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 29 ส.ค. - 02 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 05 - 09 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 12 - 16 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 26 - 30 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง กระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนามจีน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ร้านหยก


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
 -/L/D 
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
 B/L/D 
  โรงแรม  Aristo International Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
 B/L/D 
  โรงแรม CITY BAY  HALONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ