ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ VN_05 4วัน 3คืน บิน SL_BNST

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ VN_05 4วัน 3คืน บิน SL_BNST
-ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
-Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
-Silver Water Fall(น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงินจุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา
-ยอดเขาฟานซีปันสูงที่สุดในอินโดจีน นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า
-ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
-วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก
-ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ 
-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ 
รหัสทัวร์:
VN_SL00002
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
1,022

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL180 ขากลับ SL185

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18 - 21 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 20 - 23 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 25 - 28 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 - 30 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 01 - 04 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 03 - 06 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 08 - 11 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 10 - 13 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 15 - 18 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 17 - 20 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 22 - 25 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 24 - 27 มิ.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 29 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 01 - 04 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 06 - 09 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 08 - 11 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 13 - 16 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 15 - 18 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 20 - 23 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 22 - 25 ก.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 - 30 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 29 ก.ค. - 01 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 03 - 06 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 05 - 08 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 10 - 13 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 12 - 15 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 17 - 20 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 19 - 22 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 24 - 27 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 26 - 29 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 31 ส.ค. - 03 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม


 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน-ลาวไก-ตลาดซาปา 
 -/L/D 
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
 B/L/D 
  โรงแรม  HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ