ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน MMR051 4วัน 3คืน บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน MMR051 4วัน 3คืน บิน FD_BNST
-เจดีย์ชเวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้
-พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน 
-เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
-วิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า 
-หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น
-เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลสำเร็จ
-ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน
-พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง 
-พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”
-สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า200 ปีทอดข้าม
รหัสทัวร์:
MM_FD00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
289

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD244 ขากลับ FD245

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 07 ม.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 11 - 14 ม.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 18 - 21 ม.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 25 - 28 ม.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 01 - 04 ก.พ.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 08 - 11 ก.พ.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 15 - 18 ก.พ.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 22 - 25 ก.พ.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 01 - 04 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 08 - 11 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 15 - 18 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 22 - 25 มี.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 29 มี.ค.61 - 01 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 05 - 08 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 12 - 15 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 13 - 16 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 14 - 17 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 19 - 22 เม.ย.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia
booking 28 เม.ย.61 - 01 พ.ค.61 14,900 14,500 13,900 13,900 3,500 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอร์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ สกายน์ เจดีย์หยก


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
 -/L/D 
  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
 B/L/D 
  โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
 B/L/D 
  โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ
 B/L/D