ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ สงกรานต์ เส้นทางแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ บราติสลาวา เวียนนา ดูร์นสไตน์ เมลค์ ซาล์ซบูร์ก พัสเซา 8วัน


ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA
รหัสทัวร์
CRU_0160
จำนวนวันเดินทาง
8วัน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
เดินทางโดย
SS Maria Theresa
SS Maria Theresa
ราคาเริ่มต้น
4,799 ดอลล่าร์/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 07 เม.ย. 67 บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)
2 08 เม.ย. 67 บูดาเปสต์
3 09 เม.ย. 67 บราติสลาวา-เวียนนา
4 10 เม.ย. 67 เวียนนา
5 11 เม.ย. 67 ดูร์นสไตน์-เมลค์
6 12 เม.ย. 67 ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)
7 13 เม.ย. 67 พัสเซา
8 14 เม.ย. 67 พัสเซา (ลงจากเรือ)

วันที่ 1 : (, 07 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
บูดาเปสต์
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
บราติสลาวา-เวียนนา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เวียนนา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ดูร์นสไตน์-เมลค์
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
พัสเซา
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
พัสเซา (ลงจากเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
07 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 FRENCH BALCONY 4,799 - - - -
SUITE 7,399 - - - -

07 Apr - 14 Apr 24
(ห้องพัก : FRENCH BALCONY)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
4,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,399 ดอลล่าร์
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง