ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta Spain (Cuise Only)


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta
รหัสทัวร์
CRU_0154
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Barcelona, Spain - 18.00
2 Marseille (Provence), France 07.00 18.00
3 Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00
4 Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
5 Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
6 Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
7 At Sea - -
8 Barcelona, Spain 09.00/07.00 -

วันที่ 1 :

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00/07.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
08 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
15 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Interior 34,900 - - - -
22 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 Oceanview 56,900 - - - -
Suite 66,900 - - - -
Interior 70,900 - - - -
Balcony 62,900 - - - -
29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 66 Suite 86,900 - - - -
Oceanview 64,900 - - - -
Interior 58,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -

08 Dec - 15 Dec 23
(ห้องพัก : Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
86,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง