ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

China-Airlines


ทัวร์อเมริกา BIG DEAL WEST USA 8 วัน 5 คืน บิน CI_STGOH

ทัวร์อเมริกา BIG DEAL WEST USA 8 วัน 5 คืน บิน CI_STGOH

ซานฟรานซิสโก - ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - ลาสเวกัส - ลอสแอนเจลิส - น้ำตกโยเซมิตี...


วันเดินทาง
08 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI

พิเศษ !! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดหลงซาน ช็อปปิ้งซีเหมินติงอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก ...


วันเดินทาง
02 ก.ค. 2563 - 27 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ไทไป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์!! - ปล่อยโคมขงหมิง - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบู - ซี...


วันเดินทาง
03 มิ.ย. 2563 - 21 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI_STGOH

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน CI_STGOH

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ขอพรความรักวัดหลงซาน - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก...


วันเดินทาง
02 ก.ค. 2563 - 27 ก.ย. 2563

เริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บิน CI_STITC

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บิน CI_STITC

สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ชอ้ ปปิ้งสดุ ฟิน ฟงเจยี่ ไนทม์ ารเ์ก็ต ...


วันเดินทาง
12 มิ.ย. 2563 - 06 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน CI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ทะลุมาเลย อิอิ อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน CI_STZE

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring - อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว - ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง - พิเศษ.....


วันเดินทาง
04 มิ.ย. 2563 - 19 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน บินCI_STZE

ขอพรความรักวัดหลงซาน - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - บุฟเฟ่ต์ชา...


วันเดินทาง
15 เม.ย. 2563 - 21 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บินCI_STITC

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL 5 วัน 4 คืน บินCI_STITC

เหย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป101 - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - อุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - พิเศษเมนูปลาประธานาธิบ...


วันเดินทาง
28 ก.พ. 2563 - 16 ต.ค. 2563

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL (L04)  4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL (L04) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง เม...


วันเดินทาง
14 มิ.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ FJL (M02) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ FJL (M02) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

-ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน -ช้อป...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2561 - 27 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังเวอร์ FLJ24 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังเวอร์ FLJ24 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลา...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2561 - 16 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชา...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Perfect 5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Perfect 5วัน 3คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรม...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามนำท่านช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและมีร้านค้าครบครัน...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ✺อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺Gloria Outlet ห้างเอาท์เล็ตซึ่งประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

- เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน - แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว - ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม - รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช็อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเ...


วันเดินทาง
21 ต.ค. 2560 - 04 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

- อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่า ทาโรโกะ (Taroko)มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน...


วันเดินทาง
01 พ.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

- วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน - นมัสการอ...


วันเดินทาง
07 ต.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน
China Airlines