ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

China Airlines


ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL (L04)  4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL (L04) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง เม...


วันเดินทาง
14 มิ.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ FJL (M02) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ FJL (M02) 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

-ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน -ช้อป...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2561 - 27 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังเวอร์ FLJ24 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังเวอร์ FLJ24 4วัน 3คืน บิน CI_FMST

-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ให้ท่านชมทิวทัศน์ สองข้างทางอันสวยงามระหว่างการเดินทาง -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่มีสนหลา...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2561 - 16 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชา...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Perfect 5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Perfect 5วัน 3คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรม...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามนำท่านช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและมีร้านค้าครบครัน...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ✺อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺Gloria Outlet ห้างเอาท์เล็ตซึ่งประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

- เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน - แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว - ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม - รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช็อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเ...


วันเดินทาง
21 ต.ค. 2560 - 04 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

- อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่า ทาโรโกะ (Taroko)มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน...


วันเดินทาง
01 พ.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

- วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน - นมัสการอ...


วันเดินทาง
07 ต.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ FJL01 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ FJL01 5วัน 4คืน บินCI_FMST

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน - นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้...


วันเดินทาง
07 พ.ย. 2560 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Three Fever เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน SDT25 5 วัน 4 คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน Three Fever เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน SDT25 5 วัน 4 คืน บิน CI_ATST

-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค -ตึก 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของ...


วันเดินทาง
10 ม.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน
China Airlines