ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

China Eastern


ทัวร์จีน เฉิงตู  หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ GT-CTU MU03 4วัน 3คืน บิน MU_SBTST

ทัวร์จีน เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ GT-CTU MU03 4วัน 3คืน บิน MU_SBTST

-เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ -วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดท...


วันเดินทาง
17 พ.ค. 2561 - 21 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
China Eastern
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 3คืน บิน MU,FM_SSST

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 3คืน บิน MU,FM_SSST

-เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน -ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอัน...


วันเดินทาง
01 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน
China Eastern
ทัวร์จีน Kunming ชิก กะ โด๊ะ 5วัน 4คืน บิน MU_SSST

ทัวร์จีน Kunming ชิก กะ โด๊ะ 5วัน 4คืน บิน MU_SSST

-เมืองต้าหลี่ ต้าหลี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด -วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีประติมากรรมที่สวยงามและมีชื่อเสียงของเมืองต้าหลี่ ตั้งอยู่ทิศใต้ของเมือง -...


วันเดินทาง
21 ม.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,899 บาท/ท่าน
China Eastern