ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

Shenzhen Airlines


ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า SHZHCAN1 5วัน 3คืน ZH_SSST

ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า SHZHCAN1 5วัน 3คืน ZH_SSST

-เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ -งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงส...


วันเดินทาง
23 เม.ย. 2561 - 01 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน
Shenzhen Airlines