ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

Oman Air


ทัวร์ฝรั่งเศส ไปป่ะล่ะ PARIS FRANCE 5 วัน 3 คืน บิน WY_STITC

ทัวร์ฝรั่งเศส ไปป่ะล่ะ PARIS FRANCE 5 วัน 3 คืน บิน WY_STITC

ฝรั่งเศส - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง La Vallage Outlet - ถนนช็องเอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2563

เริ่มต้น 34,888 บาท/ท่าน
Oman Air