ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

โซนยุโรปทัวร์ยุโรป Special Poland 6วัน 3คืน บิน QR_VTGST

ทัวร์ยุโรป Special Poland 6วัน 3คืน บิน QR_VTGST

-กรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก -พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace...


วันเดินทาง
31 มี.ค. 2561 - 02 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส EK001 6วัน 3คืน บินEK_WR1ST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส EK001 6วัน 3คืน บินEK_WR1ST

- ถนนอารบัท เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น - เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ...


วันเดินทาง
24 ม.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 34,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์อังกฤษ Super Chill UK อังกฤษ ลอนดอน แสตรทฟอร์ด 9w11 5วัน 3คืน บิน9W_ICTST

ทัวร์อังกฤษ Super Chill UK อังกฤษ ลอนดอน แสตรทฟอร์ด 9w11 5วัน 3คืน บิน9W_ICTST

- เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน - กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วง...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2561 - 25 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 37,900บาท/ท่าน
Jet Airways
ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Troy 10 วัน บิน KU_PCST

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Troy 10 วัน บิน KU_PCST

-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน -พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบั...


วันเดินทาง
05 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 38,900บาท/ท่าน
Kuwait Airways
ทัวร์ยุโรป Tulip Festival ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ EK010B 7วัน  บิน EK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป Tulip Festival ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ EK010B 7วัน บิน EK_WR1ST

สู่ปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น หอไอเฟลสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ที่ใหญ่และสำคัญยิ่...


วันเดินทาง
22 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์เเกรนด์ เยอรมนี  7 วัน EK014 บินEK_WR1ST

ทัวร์เเกรนด์ เยอรมนี 7 วัน EK014 บินEK_WR1ST

- ฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู...


วันเดินทาง
13 ก.ย. 2560 - 27 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์อังกฤษ London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด EY95 6วัน 3คืน บินEY_ICTST

ทัวร์อังกฤษ London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด EY95 6วัน 3คืน บินEY_ICTST

- เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge - เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry P...


วันเดินทาง
14 ก.พ. 2561 - 13 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Etihad Airways
ทัวร์รัสเซีย Beautiful Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส TG91 5วัน 3คืน บินTG_ICTST

ทัวร์รัสเซีย Beautiful Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส TG91 5วัน 3คืน บินTG_ICTST

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil s Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถา...


วันเดินทาง
09 พ.ค. 2561 - 06 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน EK015 บินEK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน EK015 บินEK_WR1ST

- กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดเป็นกรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย - เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงา...


วันเดินทาง
04 ธ.ค. 2560 - 22 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน EK010 บิน EK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน EK010 บิน EK_WR1ST

- เยือนมหานครปารีส(Paris)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไ อเฟล(Tour Eiffel)สัญลักษ...


วันเดินทาง
22 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน EK013 บิน EK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน EK013 บิน EK_WR1ST

- BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว - จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าก...


วันเดินทาง
10 ส.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ก เยอรมัน 7 วัน 4 คืน บิน BR_VTGST

ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ก เยอรมัน 7 วัน 4 คืน บิน BR_VTGST

-ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ -ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาอด...


วันเดินทาง
20 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 42,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส TG90 6วัน 3คืน บินTG_ITCST

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส TG90 6วัน 3คืน บินTG_ITCST

- เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก - ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริ...


วันเดินทาง
14 พ.ค. 2561 - 17 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 43,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ค เยอรมัน 7 วัน 4 คืน บิน BR_VTGST

ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ค เยอรมัน 7 วัน 4 คืน บิน BR_VTGST

-เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่ตั้งของพระราชวังเชิร์นบรุนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของนครเวียนนาและสะท้อนถึงความงด...


วันเดินทาง
05 เม.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 44,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ตุรกี Riviara Tulip Troy 9วัน บิน TK_PCST

ทัวร์ตุรกี Riviara Tulip Troy 9วัน บิน TK_PCST

-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน -พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบั...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 46,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี Luxury Riviera Turkey 8วัน บิน TK_PCST

ทัวร์ตุรกี Luxury Riviera Turkey 8วัน บิน TK_PCST

-บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesu...


วันเดินทาง
09 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 48,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ฝรั่งเศส BEST FRANCE 6 วัน 3 คืน บิน TG_VTGST

ทัวร์ฝรั่งเศส BEST FRANCE 6 วัน 3 คืน บิน TG_VTGST

-เมืองแวร์ซายส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส -พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจง จนกลายเป...


วันเดินทาง
08 เม.ย. 2561 - 25 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 48,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส WQR0809B 9วัน บิน QR_WCTST

ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส WQR0809B 9วัน บิน QR_WCTST

-เมืองบาร์เซโลน่า แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic -สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “...


วันเดินทาง
30 มี.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี EK20 8 วัน 5คืน บิน EK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี EK20 8 วัน 5คืน บิน EK_WR1ST

-เมืองคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ราชวงศ์อังกฤษ, รัสเซีย และชนชั้นสูงตลอดจนเศรษฐีน้ำมันอเมริกันนิยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ -ครัวแซท (The Croisette...


วันเดินทาง
15 เม.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ ทิตลิส 7วัน EK011 บินEK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ ทิตลิส 7วัน EK011 บินEK_WR1ST

- มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์...


วันเดินทาง
19 ต.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย ฮังการี QR87 7วัน 4คืน บินQR_ICEST

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย ฮังการี QR87 7วัน 4คืน บินQR_ICEST

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เที่ยว 3 ประเทศ เชค : เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลต...


วันเดินทาง
16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Qatar Airways