ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

โซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้  9 วัน 7 คืน EUR05 บิน TG_DSST

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 7 คืน EUR05 บิน TG_DSST

- เมืองโรโตรัว - ชมอะโกรโดมฟาร์มและบ่อน้ำเรนโบว์ - ชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี - ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย ถ้ำไวโตโม่ และ ถ้ำหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ชมธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเ...


วันเดินทาง
30 มิ.ย. 2559 - 18 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 119,000บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ สงกรานต์ 10วัน WWV05A บินTG_DSST

ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ สงกรานต์ 10วัน WWV05A บินTG_DSST

-เยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์ เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ -ชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 15 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 126,000บาท/ท่าน
Thai Airway