ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน
ยุโรป


ทัวร์ยุโรป Special Poland 6วัน 3คืน บิน QR_VTGST

ทัวร์ยุโรป Special Poland 6วัน 3คืน บิน QR_VTGST

-กรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก -พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace...


วันเดินทาง
31 มี.ค. 2561 - 02 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์ยุโรป World Heritage เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 7 วัน บิน BR_VTGST

ทัวร์ยุโรป World Heritage เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 7 วัน บิน BR_VTGST

-ชมเมืองเก่าบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลว...


วันเดินทาง
26 พ.ค. 2561 - 09 มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 52,300บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ยุโรป GRAND BELGIUM NATHERLAND 8วัน บิน QR_PCST

ทัวร์ยุโรป GRAND BELGIUM NATHERLAND 8วัน บิน QR_PCST

-ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม The Atomium เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกในกลุ่มประเทศยุโรป -ถ่ายเป็นที่ระลึกกับ แมนาคิน พิส Manneken Pis อนุสาวรีย์หนูน้อยยื่นปัสสาวะ ซึ่งเป็นส...


วันเดินทาง
02 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 59,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์ยุโรป Bulgaria Romania 9วัน บิน TK_PCST

ทัวร์ยุโรป Bulgaria Romania 9วัน บิน TK_PCST

-พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเมืองโซเฟีย Archaeological Museum พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งสร้างบนรากฐานเดิมของสุเหร่าสมัยออตโตมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงโซเฟีย -โบสถ์เซนต์จอร์จ Saint George Church โบสถ์หินโบ...


วันเดินทาง
28 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561

เริ่มต้น 63,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines