ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน
ตุรกี


ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม คัปปปาโดเกีย 8วัน บินTK_PCST

ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม คัปปปาโดเกีย 8วัน บินTK_PCST

- ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร - สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภาย...


วันเดินทาง
08 ก.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี Andaman To WonderFul Turkey บินตรงภูเก็ต 8วัน 6คืน บินTK_CPST

ทัวร์ตุรกี Andaman To WonderFul Turkey บินตรงภูเก็ต 8วัน 6คืน บินTK_CPST

☾☆ ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ...


วันเดินทาง
07 ส.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี ทรอย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน 8วัน บินTK_PCST

ทัวร์ตุรกี ทรอย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน 8วัน บินTK_PCST

- ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร - สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภาย...


วันเดินทาง
07 ต.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี Winter Turkey 8วัน บินTK_PCST

ทัวร์ตุรกี Winter Turkey 8วัน บินTK_PCST

- ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด - ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน - ชม พิพิธภัณฑ...


วันเดินทาง
24 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 43,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines