ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย


ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น  Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง พาท่านชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย นำท่านเข้าชมสวนฟิตซอย (FITZROY GARDENS) สว...


วันเดินทาง
29 มี.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย โกล์ดโคสต์ Aussie_03 5วัน 3 คืน บิน TG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย โกล์ดโคสต์ Aussie_03 5วัน 3 คืน บิน TG_GBLST

นำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกลด์โคสต์ เจ้าของฉายา HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ Aussie_04 5วัน 3 คืน บิน TGGBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ Aussie_04 5วัน 3 คืน บิน TGGBLST

นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือที่ทันสมัย ล่องเรือตามแม่น้ำสวอน เส้นเลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ ล่องสู่ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ Aussie_01 บิน 5 วัน 3 คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ Aussie_01 บิน 5 วัน 3 คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด ชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เด้น จากนั้นพาท่านชมโรงอุปร...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบริน์ กัปตันคุ้ก Aussie_06 6วัน 4 คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบริน์ กัปตันคุ้ก Aussie_06 6วัน 4 คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออส ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ นำท่าน ผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่งก่อสร้...


วันเดินทาง
28 มี.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย แฮมิลตัล อ๊อคแลนด์ KIWI_01 6วัน 4 คืน บินQF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย แฮมิลตัล อ๊อคแลนด์ KIWI_01 6วัน 4 คืน บินQF_GBLST

นำท่าน ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน มุ่งหน้าสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็ก...


วันเดินทาง
04 เม.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 52,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น  Aussie_05 5 วัน 3คืน บินTGGBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น Aussie_05 5 วัน 3คืน บินTGGBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) หาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่มาพักผ่อน ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) ล่องเรือชมความงามข...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 58,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบริน์ ซิดนีย์ หาดบอนได Aussie_06 6 วัน 4 คืน บิน TG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบริน์ ซิดนีย์ หาดบอนได Aussie_06 6 วัน 4 คืน บิน TG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP ชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เด้นเป็นม้าหิน เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์ค...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช  แอชเบอร์ตัน KIWI_02 7 วัน 5 คืน บินQF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน KIWI_02 7 วัน 5 คืน บินQF_GBLST

ไคร้สท์เชิร์ช,แอชเบอร์ตัน,ทะเลสาบเทคาโป,ทะเลสาบพูคากิ,ครอมเวลล์,ควีนส์ทาวน์,แซลม่อน ฟาร์ม...


วันเดินทาง
30 เม.ย. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 77,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ Aussie_07 8วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ Aussie_07 8วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่ทังกาลูม่า รีสอร์ท นำท่านโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิล์ด สวนสนุกท...


วันเดินทาง
28 มี.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 89,900บาท/ท่าน
Thai Airway