ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย


ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

☛ ชมเมืองซิดนีย์ ☛ ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ☛ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) ☛ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR(พอร์ต สตีเฟ่น // วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // ...


วันเดินทาง
02 ส.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ พินาเคิล AUSSIE_04 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ พินาเคิล AUSSIE_04 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล ซิตี้ทัวร์เมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสวอน สู่เมืองท่าฟรีแมนเทิล สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล ถ่ายรูปกับหมี...


วันเดินทาง
11 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเทน โกลโคสต์ AUSSIE_03 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเทน โกลโคสต์ AUSSIE_03 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ชมศาลาว่าการประจำเมือง สู่เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบร...


วันเดินทาง
07 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ หาดบอนได AUSSIE_01 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ หาดบอนได AUSSIE_01 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด ชมย่าน เดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE'S CHAIR) ผ่านชมโรงอุปรากรซิดน...


วันเดินทาง
07 พ.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น กระท่อมกัปตันคุ้ก 5วัน 3คืน AUSSIE_02 บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น กระท่อมกัปตันคุ้ก 5วัน 3คืน AUSSIE_02 บินTG_GBLST

ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม มีผู้คนหลายชาติหลายภาษาในเรื่องการพักผ่อนและท่องเที่ยว ผ่านชม อาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอา...


วันเดินทาง
07 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น  Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง พาท่านชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย นำท่านเข้าชมสวนฟิตซอย (FITZROY GARDENS) สว...


วันเดินทาง
29 มี.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย โกล์ดโคสต์ Aussie_03 5วัน 3 คืน บิน TG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย โกล์ดโคสต์ Aussie_03 5วัน 3 คืน บิน TG_GBLST

นำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกลด์โคสต์ เจ้าของฉายา HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ Aussie_04 5วัน 3 คืน บิน TGGBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ Aussie_04 5วัน 3 คืน บิน TGGBLST

นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือที่ทันสมัย ล่องเรือตามแม่น้ำสวอน เส้นเลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ ล่องสู่ เมืองท่าฟรีแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ Aussie_01 บิน 5 วัน 3 คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ Aussie_01 บิน 5 วัน 3 คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด ชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เด้น จากนั้นพาท่านชมโรงอุปร...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ชมเมืองเมลเบิร์น Option 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ชมเมืองเมลเบิร์น Option 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ชมเมืองซิดนีย์ // ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่น //วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า ) ชมเมืองเมลเบิร์น // เข้าชมกระท่อมกัปตันคุ้ก เกรทโอเชี่ยนโร้ท ) เส้นทางสายโรแมนติค สถ...


วันเดินทาง
06 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบริน์ กัปตันคุ้ก Aussie_06 6วัน 4 คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบริน์ กัปตันคุ้ก Aussie_06 6วัน 4 คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออส ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ นำท่าน ผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิ่งก่อสร้...


วันเดินทาง
28 มี.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย โรงอุปรากรซิดนี AUSSIE_05 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย โรงอุปรากรซิดนี AUSSIE_05 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส...


วันเดินทาง
11 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เเคนเบอร์ร่า AUSSIE_051 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เเคนเบอร์ร่า AUSSIE_051 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ชมเมืองซิดนีย์ ชมกรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงประเทศออสเตรเลีย ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถ...


วันเดินทาง
07 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น  Aussie_05 5 วัน 3คืน บินTGGBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น Aussie_05 5 วัน 3คืน บินTGGBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) หาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่มาพักผ่อน ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP นำท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) ล่องเรือชมความงามข...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 58,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น AUSSIE_06 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น AUSSIE_06 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุ...


วันเดินทาง
06 มิ.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 60,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบริน์ ซิดนีย์ หาดบอนได Aussie_06 6 วัน 4 คืน บิน TG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบริน์ ซิดนีย์ หาดบอนได Aussie_06 6 วัน 4 คืน บิน TG_GBLST

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชมย่านเดอะแก็ป THE GAP ชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE S CHAIR) อยู่ในโบทานิกการ์เด้นเป็นม้าหิน เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์ค...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์เเกรนด์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ ซิดนีย์ AUSSIE_07 8วัน 6คืน บินTG_GBLST

ทัวร์เเกรนด์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ ซิดนีย์ AUSSIE_07 8วัน 6คืน บินTG_GBLST

ให้อาหารปลาโลมา ณ ทังกาลูม่ารีสอร์ท ชมเมืองบริสเบน // โกลด์โคสท์ ชมเมืองซิดนีย์ // ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) สวนสัตว์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด ชม...


วันเดินทาง
07 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 79,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ Aussie_07 8วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสท์ Aussie_07 8วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่ทังกาลูม่า รีสอร์ท นำท่านโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิล์ด สวนสนุกท...


วันเดินทาง
28 มี.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 89,900บาท/ท่าน
Thai Airway