ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย


ทัวร์บาหลี - คิณตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPB

ทัวร์บาหลี - คิณตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPB

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต...


วันเดินทาง
09 มี.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 24,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์บาหลี คินตามณี SUPERB Bali 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์บาหลี คินตามณี SUPERB Bali 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า นำท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก มีน้ำล้อมรอบ นำท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่ง...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 24,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ GAJOG_002 5วัน 4 คืน บินGA_XTST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ GAJOG_002 5วัน 4 คืน บินGA_XTST

นำท่านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู นำท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ นำท่านไปชม Kraton Yogyak...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Garuda Indonesia
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ วิหารตานะห์ ล็อต 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ วิหารตานะห์ ล็อต 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”ชมงดงามของ “...


วันเดินทาง
16 มี.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 32,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 32,555บาท/ท่าน
Thai Airway