ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย


ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี ชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 19,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC  ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

น้ำตก Kakek Bodo ซึ่งตั้งอยุ่ในเขตป่าพาซูลวนซึ่งเป็นเขตป่าสน น้ำตกนี้มีความสูง 40 เมตร สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและร่มรื่นเย็นสบาย หมู่บ้านเซโมโรลาวัง(Cemoro Lawang) ประตูด่านสุดท้ายก่อนเข้าชมภูเขาไฟโบร...


วันเดินทาง
17 มี.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 23,900บาท/ท่าน
Royal Brunei
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี คิณตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี คิณตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต...


วันเดินทาง
09 มี.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 24,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อิินโดนีเซีย บาหลี คินตามณี  4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อิินโดนีเซีย บาหลี คินตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า นำท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก มีน้ำล้อมรอบ นำท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่ง...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 24,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน Fantastic Of Asean 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน Fantastic Of Asean 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิ...


วันเดินทาง
21 ก.พ. 2560 - 23 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 25,900บาท/ท่าน
Royal Brunei
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ชมวัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดขอ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 27,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ GAJOG_002 5วัน 4 คืน บินGA_XTST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ GAJOG_002 5วัน 4 คืน บินGA_XTST

นำท่านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู นำท่านไปยัง ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ นำท่านไปชม Kraton Yogyak...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Garuda Indonesia
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน บินGA_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน บินGA_GOHST

ชม วัดพรามนันต์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู ชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ต่างก่อนที...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 10 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Garuda Indonesia
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ วิหารตานะห์ ล็อต 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ วิหารตานะห์ ล็อต 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”ชมงดงามของ “...


วันเดินทาง
16 มี.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 32,555บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 32,555บาท/ท่าน
Thai Airway