ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

นิวซีเเลนด์

นิวซีเเลนด์


ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ PROKIWI_02 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ PROKIWI_02 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

เมืองแอชเบอร์ตันศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ เทคาโปเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เต็มด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขาแ...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ครอมเวลล์ PROKIWI_03 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ครอมเวลล์ PROKIWI_03 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

เมืองแอชเบอร์ตันศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ เทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กของเกาะใต้ของนิ...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ ล่องเรือชมวาฬ KIWI_08 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ ล่องเรือชมวาฬ KIWI_08 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีคสัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์ผ่านทะเลสาบเตอานาวเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เมืองแอร์โร่ทาวน์เคยเป็นเมืองเหมืองทอง ชมการเล่นเร...


วันเดินทาง
09 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 78,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ลูท KIWI_03 7วัน5คืน บินQF_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ลูท KIWI_03 7วัน5คืน บินQF_GBLST

เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้...


วันเดินทาง
30 เม.ย. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 79,900บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ KIWI_05 9 วัน 7 คืน บินTG_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ KIWI_05 9 วัน 7 คืน บินTG_GBLST

นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเ...


วันเดินทาง
16 พ.ค. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 99,000บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ แอชเบอร์ตัน WIKI_06 9 วัน 7 คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ แอชเบอร์ตัน WIKI_06 9 วัน 7 คืน บิน QF_GBLST

นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ นำท่านเดินทาง...


วันเดินทาง
06 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 99,000บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ควีนส์ทาวน์ KIWI_04 9 วัน 7 คืน บิน TG_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ควีนส์ทาวน์ KIWI_04 9 วัน 7 คืน บิน TG_GBLST

เดินทางสู่เมือง โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เข้าชม เรนโบว์ สปริงซ์ ( RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า มีตั้งแต่ตัวเล็กๆ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME...


วันเดินทาง
30 เม.ย. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 115,900บาท/ท่าน
Thai Airway